RINOPLASTIKA – LEPOTNA KOREKCIJA NOSU

tradicija, izkušnje in oko za detajle

Lepotne operacije nosu prištevamo med najelegantnejše, najbolj sofisticirane in za estetskega kirurga najzahtevnejše lepotne operacije.

estetska operacija nosa

Lepotna korekcija nosu prej

estetska operacija nosa

Lepotna korekcija nosu pozneje

Čeprav sama lepotna operacija nosu traja samo 30 do 60 minut, pa so za vsako uspešno opravljeno korekcijo dolga leta dela lepotnega kirurga ter poznavanje velikega števila kirurških metod, saj se lahko le tako za vsak konkretni primer izbere najprimernejša. Glede na 30-letno tradicijo in izkušnje dr. Tončića lahko z odgovornostjo trdimo, da se z lepotno korekcijo lahko polepša skoraj vsak estetsko nepopoln nos, celo v primerih, ko predhodna kirurška intervencija ni uspela.

Oko za detajle in ljubezen do umetnosti, še posebej do slikarstva, ter odlično poznavanje kirurških tehnik, dr. Tončiću omogočajo, da uresniči dolgoletne želje svojih pacientov. Lepotna korekcija nosu je operacija, pri kateri v največji meri prideta do izraza perfekcionizem in minucioznost kirurga.

LEP NOS JE TRAJNI OKRAS OBRAZA

Nos je najopaznejša determinanta človeškega obraza in kot takšen odločilno vpliva na skladnost obraza kot celote. Zato je povsem običajno, da osebe, ki nimajo lepega in pravilnega nosu zaradi tega trpijo. Zavedajo se namreč, da je ta njihova estetska pomanjkljivost zelo opazna. Občutljivejše osebe so zaradi tega pogosto psihično zavrte ter zato v profesionalnem in privatnem življenju ne morejo dosegati rezultatov, ki so v skladu z njihovimi sposobnostmi.

Ankete, izvedene med pacienti po uspešni lepotni operaciji nosu so pokazale, da se ti, najpogosteje mladi ljudje, po tem posegu počutijo bolj samozavestno in podjetnejše ter uspešneje rešujejo vse življenjske težave. "Nič ni več kot prej. Občutek imam, da me ljudje poslušajo in upoštevajo "- nam je na kontrolnem pregledu, 3 mesece po lepotni operaciji nosu, povedala neka mlada pacientka. Po tem posegu je postala bolj prepričana vase in samozavestnejša.

Lepa oblika nosu je v njegovi velikosti t.j. razmerju glede na obraz, pravilni zgornji liniji, lepo oblikovanih nosnicah ter v optimalni širini (ozek nos je vedno lepši).

Uspeh lepotne operacije nosu je odvisen od številnih dejavnikov. Na prvem mestu so spretnost in izkušnje kirurga. Nič manj pomembni dejavniki pa so anatomske posebnosti kože in podkožnih struktur; način zaraščanja in reakcija pacienta na operacijo. Uspeh je odvisen tudi od preoperativne konzultacije in pregleda pacienta, kjer se natančno definirajo želje pacienta, ki se morajo uskladiti s kirurškimi možnostmi (ki jih narekujejo anatomske posebnosti pacientov).

Priprava pacienta za lepotno operacijo nosu:

Pred operacijskim posegom se opravi rutinska predoperativna obdelava pacienta, ki obsega laboratorijske izvide krvi. Neposredno pred operacijskim posegom v naši kliniki še enkrat opravimo razgovor s pacientom ter zaključno predoperativno konzultacijo in pregled.

Izbira metode:

Med predoperativnim pregledom in konzultacijo v kliniki dr. Tončića se natančno definira tip deformacije nosu ter najprimernejša kirurška metoda za vsak konkretni primer. Dr. Tončić in njegov tim pozorno prisluhnejo pacientu in njegovim željam ter skupaj z njim proučijo razpoložljive možnosti.

Osnovne tehnike estetske operacije nosu:

Obstajata dva osnovna pristopa k operaciji nosu, in sicer t.i. zaprti in odprti pristop. Pri zaprti tehniki izvajamo operacijo skozi reze, ki so znotraj nosnic in po njej na zunanji strani nosu ni vidnih brazgotin.

Pri zunanjem, t.i. dekortikacijskem pristopu, se na zunanji strani nosu, natančneje na področju kolumele, naredi zelo majhen rez, ki se zaceli z minimalno brazgotino. Značilnost zunanjega pristopa je ta, da na področju konice nosu od hrustanca odmaknemo kožo ter si tako olajšamo pristop do vrška nosu.

Obe metodi sta v svetu že dolgo sprejeti kot standarda v lepotni kirurgiji nosu. V naši kliniki enako kakovostno izvajamo obe tehniki. Izbira metode je odvisna predvsem od ocene naših kirurgov za konkretni primer.

Obe osnovni metodi lahko kombiniramo še z nizom drugih pomožnih potez in metod, ki nam omogočajo uspešno premagovanje celotnega niza različnih deformacij in nepravilnosti na področju nosu.

Posebne tehnike in metode, ki jih uporabljamo v naši kliniki:

REOPERACIJA NOSU IN REVIZIJSKA RINOPLASTIKA

Estetske in funkcionalne operacije nosu so danes veliko bolj pogoste kot so bile včasih, prav tako pa tudi število zdravnikov, ki jih izvaja. Posledica tega pa je pogostejši pojav neuspelih ali deloma uspelih korekcij nosu, ki jih nemalokrat opravijo manj izkušeni kirurgi ali kirurgi, ki za ta poseg niso ozko specializirani ter ga ne izvajajo redno.

Zato smo se v preteklih letih imeli priložnost izpopolniti tudi na področju t. i. revizijske rinoplastike oziroma reoperacije nosu.

Reoperacija nosu in revizijska rinoplastika sta torej izraza, ki se uporabljata za korekcije že operiranih nosov. Gre za posege, ki so tehnično veliko bolj zahtevni od prvotne operacije nosu in ki od naših estetskih kirurgov zahtevajo veliko izkušenj in bogat izbor različnih metod.

Z revizijsko rinoplastiko imamo zelo veliko izkušenj, zato lahko zanesljivo ocenimo, kakšne so možnosti in realna pričakovanja v konkretnem primeru.

DVIG VISEČE OZIROMA KOLABIRANE KONICE NOSU

Še ena metoda, s katero smo se dotaknili samega vrha moderne kirurgije nosu in ki smo jo tudi sami izboljšali, je dvig viseče oziroma t. i. kolabirane konice nosu z vstavitvijo hrustančnega implantata iz ušesne školjke.

Precej ljudi je nezadovoljnih zaradi viseče konice nosu. Gre za nepravilnost, ki lahko precej skazi lepotni videz nosu in pri čemer je kot med konico nosu in zgornjo ustnico oster. Takšna nepravilnost je lahko prirojena, lahko pa je posledica neustrezno opravljene lepotne ali funkcionalne operacije nosu.

Da bi konico nosu utrdili, podprli in na koncu dosegli želeno višino, potrebujemo podporo na področju baze nosu za dvig njegove konice. V ta namen so se dolgo uporabljali umetni materiali, kot so silikon, medpor itd., ki pa danes zaradi številnih pomanjkljivosti niso sprejemljivi.

Ena od redkih zanesljivih metod za korekcijo viseče konice nosu, ki so nam danes na voljo, je vstavitev hrustančnega implantata iz ušesne školjke. Čeprav gre za relativno majhen poseg pa je za lepotnega kirurga zelo zahteven in ga pogosto kombiniramo tudi z drugimi tehnikami operacije nosu. Pri tem posegu hrustanec iz pacientove ušesne školjke oblikujemo ter ga vstavimo v bazo nosu, da služi kot podpora za konico.

Na področju ušesne školjke ostane minimalna brazgotina, ki je za ušesom in je zaradi tega neopazna. Po določenem obdobju okrevanja na uhlju niso vidne nobene sledi operacije. Uho je videti enako kot pred operacijo, saj hrustanec odvzamemo iz področja, kjer se njen primanjkljaj ne opazi ter ni relevanten za videz uhlja.

Tudi na področju nosu ni brazgotin ali so skrite na notranji strani nosu.

KOREKCIJA BOKSARSKIH IN ZLOMLJENIH NOSOV

Številni pacienti dolga leta trpijo zaradi iznakaženega videza in funkcije nosu, ki sta posledici poškodb. Korekcije poškodovanih, boksarskih in zlomljenih nosov uvrščamo med najzahtevnejše operacije nosu, a za nas istočasno predstavljajo tudi največji izziv.

Dr. Tončić in njegov kirurški tim imajo tudi na tem področju kirurgije nosu veliko izkušenj. Pogosto se srečamo s krivimi nosovi, z zlomljenim nosnim septumom, z visečimi konicami nosu ter z večkrat zlomljenimi nosnimi kostmi.

Pri odpravljanju takšnih deformacij največkrat uporabljamo kombinacijo osnovnih metod korekcije nosu s korekcijami nosnega septuma ali implantacijo hrustanca iz ušesa zaradi dviga konice nosu, itd. Vse to so zelo zahtevni posegi, ki predstavljajo vrhunec kirurgije nosu in zahtevajo izjemno spretnost in znanje lepotnega kirurga.

LEPOTNA OPERACIJA T.I. „ETNIČNEGA“ NOSU

Ena od težav, ki jo v naši kliniki pod vodstvom dr. Rajka Tončića uspešno odpravljamo že vrsto let, je korekcija t.i. „etničnega nosu“. Gre predvsem za paciente črne rase in paciente azijskega porekla, ki imajo specifično anatomijo nosu. Zanjo je značilen slabo izražen kostni del nosu, medtem ko je konica nosu viseča oziroma zelo mehka, nosnice pa široke.

Viseča ali mehka konica nosu je nepravilnost, ki lahko precej poslabša estetski videz nosu, kot med konico nosu in zgornjo ustnico pa je oster. Konica je kolabirana in mehka, manjka ji naravna, hrustančna opora.

Da bi konico nosu utrdili, podprli in na koncu dosegli želeno višino, potrebujemo podporo na področju baze nosu za dvig njegove konice. V ta namen so se dolgo uporabljali umetni materiali, kot sta silikon, medpor itd., ki pa danes zaradi številnih pomanjkljivosti niso več sprejemljivi.

Ena od redkih zanesljivih metod za korekcijo viseče konice nosu, ki so nam danes na voljo, je vstavitev hrustančnega implantata iz ušesne školjke. Čeprav gre za relativno majhen poseg, je za lepotnega kirurga zelo zahteven in ga pogosto kombiniramo tudi z drugimi tehnikami operacije nosu. Pri tem posegu hrustanec iz pacientove ušesne školjke oblikujemo ter ga vstavimo v bazo nosu, kjer služi kot podpora za konico.

Na področju ušesne školjke ostane minimalna brazgotina, ki je za ušesom in je zato neopazna. Po določenem obdobju okrevanja na uhlju niso vidne nobene sledi operacije. Uho je videti enako kot pred operacijo, saj hrustanec odvzamemo iz področja, kjer se ta primanjkljaj ne opazi ter ni relevanten za videz uhlja.

Pri teh pacientih je poleg oslabljene in viseče konice nosu velikokrat opazen še slabše izražen kostni del nosu – t.i. rinolordoza, ki zanje pogosto predstavlja veliko pomanjkljivost. Takšen nos povečamo oziroma nadomestimo slabo izraženi kostni del nosu.

Ta slabše izraženi kostni del v večini primerov nadomestimo z odvzemanjem kostnega implantata z medenične kosti. Kostni implantat formiramo, kot je potrebno ter ga vstavimo na področje kostnega dela nosu, kjer dopolnjuje prirojeni primanjkljaj kosti. Na področju, kjer odvzamemo kostni implantat, ostane minimalna brazgotina.

Ta operacija je za lepotnega kirurga tehnično zahtevna, a jo po obsegu prištevamo med manjše posege. S tem postopkom odpravljamo težavo slabše razvitega kostnega dela nosu oziroma rinolordoze, najpogosteje pri pacientih črne ali rumene rase, medtem ko je pri pacientih bele rase ta pojav redkejši.

V sklopu korekcije t.i. „etničnega nosu“ je pri pacientih s širšo nosno bazo oziroma s širšimi nosnicami, še posebej pri pacientih črne rase, pogosto izražena zahteva, da se široka baza nosu oziroma široke nosnice zožijo. Omenjeno težavo zelo uspešno rešujemo z razmeroma enostavno metodo, ki se velikokrat kombinira z drugimi tehnikami lepotne korekcije nosu.

Pri številnih pacientih navedene metode medsebojno kombiniramo ter tako uspemo oblikovati pravilen in lep nos, ki ustreza sorazmerju obraza.

Rečemo lahko, da je korekcija t.i. „etničnega “ nosu še ena v nizu tehnik, ki jo v naši kliniki uspešno uporabljamo že veliko let.

KOREKCIJA SLABŠE RAZVITEGA KOSTNEGA DELA NOSU OZIROMA KOREKCIJA RINOLORDOZE – POVEČANJE NOSU

Pri manjšem delu pacientov opažamo slabše izražen kostni del nosu – t.i. rinolordoza, ki zanje pogosto predstavlja veliko estetsko težavo. Takšen nos povečamo oziroma nadomestimo slabše izraženi kostni del nosu.

Ta slabše izraženi kostni del v večini primerov nadomestimo z odvzemanjem kostnega implantata z medenične kosti. Kostni implantat formiramo, kot je potrebno ter ga vstavimo na področje kostnega dela nosu, kjer dopolnjuje prirojeni primanjkljaj kosti. Na področju, kjer odvzamemo kostni implantat, ostane minimalna brazgotina.

Ta operacija je za lepotnega kirurga tehnično zahtevna, a jo po obsegu prištevamo med manjše posege. S tem postopkom odpravljamo težavo slabše razvitega kostnega dela nosu oziroma rinolordoze.

SEPTOPLASTIKA – KOREKCIJA NOSNEGA SETPUMA – FUNKCIONALNA KOREKCIJA NOSU:

Oteženo dihanje skozi nos

Operacija nosnega septuma je eden zelo pomembnih segmentov v kirurgiji nosu. Najprej moramo ugotoviti, ali resnično obstaja potreba po operaciji septuma. Operacijo septuma opravljamo iz dveh razlogov.

Prvi je oteženo dihanje skozi nos zaradi deviacije nosnega septuma. Seveda pa je potrebno poudariti, da ne obstaja nosni septum, ki je popolnoma raven. To, kar moramo pri predoperativnem pregledu ugotoviti je, ali je septum toliko deformiran, da bistveno zapira nosni votlini ali vendarle ni. Če ni, moramo vzrok za oteženo dihanje iskati v drugih boleznih, kot so npr. alergije, nealergijski rinitis itd., saj pri teh pacientih s samo operacijo nosu ne bomo odpravili osnovne težave, to je oteženega dihanja skozi nos.

Rinoskolioza (kriv nos, oziroma nos, pomaknjen na stran)

Drugi razlog za operacijo nosnega septuma je lepotna korekcija nosu. Če nos na obrazu leži asimetrično oziroma ni v osrednji poziciji, ampak „gre“ v eno stran, je med glavnimi vzroki za takšno deformacijo nosu največkrat nepravilen in deformiran nosni septum, ki celotni zunanji nos „vleče“ v eno stran.

Da bi takšen nos vrnili v osrednjo pozicijo, moramo v večini primerov poleg standardne lepotne operacije nosu vrniti tudi nosni septum v osrednji položaj. V takšnih situacijah kombiniramo standardno estetsko operacijo nosu s korekcijo nosnega septuma.

KORISTNI NASVETI ZA NAŠE PACIENTE:

Kirurški tim pod vodstvom Dr. Tončića tako lepotne in funkcionalne operacije nosu kot tudi vse druge kirurške posege opravlja izjemno previdno in prizanesljivo, posebno pozornost pa posveča detajlom.

Pred operacijo:

 • Pred operativnim posegom estetske korekcije nosu se opravi rutinska preoperativna obdelava pacienta, ki zajema laboratorijske izvide krvi ter pregled in konzultacije v naši kliniki.
 • Neposredno pred operativnim posegom v naši kliniki se s pacientom še enkrat pogovorimo, opravimo zaključno preoperativno konzultacijo in pregled.
 • Pred lepotno korekcijo nosu je potrebno prenehati z jemanjem protibolečinskih preparatov iz skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino, kot so Aspirin, Andol ali Acisal. To je zelo pomemben dejavnik priprave pacienta na kirurški poseg, saj s tem preprečujemo morebitne neželene krvavitve in hematome (podkožna krvavitev) med in po operaciji, kar bistveno pospešuje okrevanje ter izboljšuje rezultat operacije.
 • Za čim večje zadovoljstvo naših pacientov, ki niso iz Hrvaške, smo jim omogočili, da se preoperativni pregled in operacija opravita istočasno (pri enem obisku v Zagrebu). Za tuje paciente je še posebej dobrodošla informacija, da se začetna konzultacija lahko opravi tudi po telefonu ali internetu. Med inicialno konzultacijo ocenimo, ali je pacient sploh primeren za takšno vrsto posega. Pri prihodu pacienta v Zagreb naredimo tudi zaključno preoperativno konzultacijo, kjer, v dogovoru s pacientom, definiramo vse podrobnosti tega posega in šele nato pristopimo k operaciji.

Anestezija in poseg:

 • Estetsko korekcijo nosu opravljamo v lokalno potencirani anesteziji, kar pomeni, da pacient poleg lokalnih anestetikov dobi tudi blago sredstvo za spanje. Torej, pacient med posegom spi in je popolnoma neobčutljiv na bolečino.
 • V kliniki pacient preživi približno 5 ur: 1 uro traja preoperativna priprava, okoli 30 minut sama operacija ter 3-4 ure počitek po posegu. Nato pacienta odpustimo v domačo oskrbo v Zagrebu.

Okrevanje

 • Po operaciji na nos namestimo metalni kalup, ki ostane na nosu 7 dni, kolikor traja zaraščanje vseh nosnih struktur. Prve 3-4 dni po operaciji pacientu v nos namestimo tampone, ki preprečujejo krvavenje in z notranje strani podpirajo novo obliko nosu. En teden do deset dni po operaciji je pacient pripravljen na vrnitev k svojim vsakodnevnim zasebnim in profesionalnim aktivnostim, vendar z opozorilom, da se izogiba večjim telesnim naporom in kontaktnim športom v obdobju dveh mesecev po operaciji.
 • V obdobju po operaciji nosu mora pacient paziti, da ne pride do poškodbe nosu in se izogibati kontaktnim športom.
 • ODSOTNOST Z DELA po operaciji nosu traja 3 - 7 dni. Osmi dan po operaciji, po odstranitvi kalupa z nosu, se pacient že lahko vključi v svoje običajne življenjske in profesionalne aktivnosti.
 • BIVANJE V ZAGREBU traja od 3 do 7 dni. Tretji dan po operaciji iz nosu odstranimo tampone. Metalni kalup na nosu ostane do osmega dne po operaciji. Pacient lahko odpotuje domov že tretji dan po operaciji oziroma neposredno po odstranitvi tamponov iz nosu. Vendar priporočamo 8 dnevno bivanje v Zagrebu, saj osmi dan po operaciji z nosu odstranimo zunanji, metalni kalup, istočasno pa opravimo še kontrolo.

Popolna storitev:

 • Našim pacientom, ki niso iz Zagreba oziroma Hrvaške lahko organiziramo POT IN NAMESTITEV V ZAGREBU! Zagotovimo jim lahko zasebno ali hotelsko namestitev v Zagrebu ter pomagamo pri organizaciji leta in rezervaciji letalskih kart. Pri prihodu v Zagreb naše paciente po potrebi pričaka tudi naš voznik.
 • Keywords:
 • Nose operation, aestethic, recovery, ...Kontakt

Klinika za lepotno kirurgijo
Dr. Tončić

Mlinovi 159 a
10 000 Zagreb
Hrvaška

tel.: +385 1 461 88 88
fax : +385 1 463 78 01
e-mail:

Stomatološka ordinacija

Zobni implantati Zagreb

Studio Dental Zagreb
Kontakt telefon: 385 1 461 88 88

Skype Me™! skype:
Cosmetic Surgery Clinic Dr Toncic